Vad är Somatic Experiencing (SE)?

Jag använder mig huvudsakligen av terapiformen Somatic Experiencieng© (SE). Det är en kroppsbaserad metod som är framtagen för att läka trauman.

 

Med SE som grund utgår jag till stor del från ”bottom-up metoder”. Det innebär att vi, klienten och jag, använder kroppen som en informationskälla i det mesta vi gör eller pratar om. Det kan handla om att fokusera på våra förnimmelser, utgå från rörelser eller en impuls som vi blir uppmärksamma på.

 

Genom att inkludera varsam kroppskännedom i de flesta övningarna lägger vi på en viktig komponent som gör att vi går försiktigt framåt. Syftet med detta är att vi inte vill överväldiga systemet. Istället vill vi lära oss att möta världen och vår omgivning samtidigt som vi kan känna att vi har kvar vår stabilitet. Detta är extra viktigt för de personer som redan känner sig överväldigade.

 

SE är dock inte uteslutande en bottom-up metod utan vi använder även tankar, känslor och bilder om dyker upp i terapin.

 

Förenklat

SE tillåter oss att göra framför allt två saker. Antingen stärker vi och bygger vidare på dina resurser (en resurs är något som bidrar med välbehag för dig). Detta handlar framför allt om att hitta och stärka det som redan fungerar väl eller har fungerat någon gång i tiden. Den andra delen handlar om att identifiera och bearbeta oönskade mönster. Förenklat kan man säga att vi bryter ner klientens mönster (beteende, tankar, känslor, osv.) med syftet att förstå vad personen behöver mer eller mindre av.

 

Varsam guidning

Inom Somatic Experiencing är det aldrig nödvändigt att återberätta eller återuppleva en traumatiskt händelse. Fokuset ligger istället på att varsamt guida dig som klient så att de kan utveckla en större tolerans för att stanna med utmanande känslor och kroppsliga upplevelser.

 

Handpåläggning

Om vi träffas på plats finns det även möjlighet att använda oss av handpåläggning/beröring (SE-touch). Detta kan vara en behaglig tillgång för dig om klient och kan t.ex. bidra till en kroppslig avslappning som inte kräver ord eller tolkningar. Jobbar vi online kan vi istället använda egen-beröring (self-touch). Detta har samma syfte men att du som klient använder dina egna händer som ett stöd i processen. 

Vad kan vi lära oss av djuren?

Somatic Experiencing är en metod som utvecklades med syftet att hjälpa traumatiserade personer. Det är en varsam metod där man följer kroppens reaktioner genom att bl.a. läsa av biologiska markörer. 

 

Precis som djuren, pendlar kroppen mellan att vara mer eller mindre ”aktiverad”. Nervsystemet säkerställer att kroppen reagerar på signaler, både från den yttre och inre världen. Med hjälp av reaktionerna kan vi förstå när kroppen känner sig hotad eller trygg.

 

Människans nervsystem är otroligt likt andra djurarter. Grundaren till SE, Peter Levine, har tagit fasta på detta och studerat djur för att förstå mer kring hur de ”skakar av” sig påfrestande situationer. Med denna kunskap har han sedan hittat sätt att ta sig med infromationen in i terapirummet. 

 

Människan har en tendens att lägga hotfulla situationer på minnet. Troligen eftersom det ökar vår chans till överlevnad. Av många anledningar, kan detta tyvärr begränsa våra liv mer än vad de egentligen skulle behöva. Istället för att klamra oss fast vid gamla minnen som kan generaliseras till ännu fler aspekter, kan det vara skönt att kunna släppa på rädslan i vissa situationer. Många gånger är det dock inte möjligt att göra det med bara tankens kraft utan vi behöver komma åt och lugna rädsloresponsen som sätter igång hela systemet.

Vad är trauma?

Det finns olika typer av trauma. Vanligtvis brukar man dela upp det i utvecklingstrauma eller chocktrauma där utvecklingstrauma är ett samlingsnamn för påfrestande upplevelser som man har varit med om upprepade gånger och som över lång tid stör vår förmåga att reglera och komma tillbaka till trygghet. Ofta syftar man dessutom på händelser som påbörjades under barndomen men detta är inte nödvändigt.

 

När det gäller chocktrauman handlar det snarare om en enskild händelse som blev överväldigande i stunden. Det kan till exempel vara en fall olycka, trafikolycka, operationer, eller nära döden upplevelser.

 

Vi kan även få ett dysreglerat system av små incidenter som inte nödvändigtvis känns påfrestande i stunden. I långa loppet kan dessa små avvikelser från trygghet skapa en obalans i systemet som gör att vi behöver hjälp för att komma tillbaka till en stabil utgångspunkt igen.

 

Som små barn finns det mycket som kan skada balansen eftersom våra nervsystem (inkl. hjärnan) fortfarande inte är väl utvecklade i det stadiet. Förmågan att känna trygghet grundas fortfarande på omgivningen och framför allt våra primära omsorgspersoner. Det behöver inte finnas en stor traumatisk händelse som du varit med om för att idag uppleva att du har ett dysreglerat system. Både trauma och traumasymtom ser väldigt olika ut för olika människor. Inom våra sessioner är allt välkommet.

Forskning inom psykologi och traumavärlden

Allteftersom vi får mer kunskap kring olika behandlingar och aktiva komponenter i terapi, lär vi oss om mer om hur människan fungerar, både med hänsyn till hjärnan och resten av kroppen, tankar, känslor och beteenden.

 

Just nu intresserar jag mig extra mycket för att förstå hur vi kan lära oss att möta omvärlden och samtidigt känna oss trygga i våra kroppar. Interaktionen som vi har med människor är mycket komplex och något vi behöver bryta ner för att förstå. Därför är det väldigt spännande att förstå hur vi kan forska på ett sådant område och öka förståelsen kring hur samspelet påverkar oss.

 

Jag tycker även att det är otroligt spännande att förstå mer om dissociation och fragmentering av oss själva i samband med svåra trauma. Ju mer vi förstår om vår kapacitet som människor desto lättare blir det att förstå våra reaktioner på överväldigande situationer.

 

Det finns även mycket spännande teorier inom den mer traditionella vården. Däribland ingår till exempel neuroplasticitet, anknytning, compassion, inlärningsteori och habituering (en komponent inom exponering).

Translate »