Frågor och svar

Svar på de vanligaste frågorna

Du behöver inte vara traumatiserad för att gynnas av Somatic Experiencing. Kontakta gärna mig om du är osäker på ifall terapin skulle kunna hjälpa dig.

 

Ett första steg kan även vara att se om du känner igen dig i några av de symtom som jag listat under ”Privat terapi – Symtom”. Den listan kan ge dig en känsla för om terapiformen kan vara relevant.

 

För mer information om trauma kan du även läsa ”Metoder – Vad är trauma?”.

Vi hittar en tid som passar.

Tiderna är inte begränsade till kontorstider.

Man behöver ingenting. Du går så länge du får ut något av sessionerna och det känns bra. Om det är flera sessioner som inte leder framåt, eller i den riktning du önskar, så kan det vara bra att ta en paus och se vad som dyker upp i resten av livet. 

 

Jag brukar rekommendera att man ger det ca tre gånger i början för att känna på metoden och mig som terapeut. Att påbörja denna typ av terapi kan kännas som ett helt nytt språk och sätt att förhålla sig till sig själv. Därför krävs det ibland att sessionen får sjunka in och att man får en känsla för vad man kan förvänta sig.

 

Något av det viktigaste i terapirummet är att du känner dig trygg och sedd. Om vi inte är en bra match för varandra så kan jag rekommendera en annan terapeut och i vissa fall en annan metod som kanske skulle passa dig bättre för tillfället.

Du bokar genom att kontakta mig (Emelie) via mejl, sms eller telefon.

Tempo och förhållningssätt: SE har ett försiktigt förhållningssätt och är framtaget med utgångpunkten att hjälpa traumatiserade personer. Vissa terapiformer inom vården liknar koncepten man använder sig av under en SE-session men ofta går det traditionella arbetet betydligt snabbare jämfört med SE. För vissa fungerar traditionella behandlingsformer mycket bra och för andra går det helt enkelt för snabbt.

 

Nervsystemsreglering: Inom SE, jobbar vi med vad vi kallar för nervsystemsreglering. Beroende på hur man väljer att definiera nervsystemsreglering kan man säg att detta är något som gör att SE skiljer sig från hur man jobbar mer traditionellt. Traditionella vården inkluderar dock en del arbete med förnimmelser, känslor, trauma-bilder osv. Det finns alltså en hel del aspekter som liknar varandra.

 

Kroppen: Inom vården använder man oftast inte kroppen som en informationskälla i samma utsträckning som man gör inom SE. Inom SE, är kroppen oftast vår huvudkälla för att få fram information och viktiga signaler. Vi jobbar även med rörelser och impulser i större utsträckning än den traditionella vården.

 

Evidens: En annan skillnad, är ju att det finns mer evidens för till exempel KBT jämfört med vad det gör för SE. SE är inte en evidensbaserad terapiform utan utgår mer från praktisk erfarenhet.

Translate »