Vill du hitta en ny riktning?
Låt kroppen visa vägen

Vad är traumaanpassad terapi?

Det blir allt vanligare att anpassa processer utifrån ny kunskap om trauma som finns tillgänglig idag. Det finns mycket forskning som syftar till att förstå hur kroppen reagerar på potentiellt hotfulla situationer.

När kroppen har varit med om påfrestningar är det ofta viktigt att

  • Sakta ner (tankar, känslor, förnimmelser, rörelser och reaktioner)
  • Hitta trygghet både inom och utanför dig själv
  • Bekräfta att du kan och får använda din kraft

Detta är en stor del av det vi jobbar med under en session. Tillsammans låter vi din kropp visa vägen för att reglera reaktioner, känslor och behov.

Låt oss utforska traumaanpassad terapi tillsammans

Kompanjonen

3 principer som alltid finns tillgängliga

Ta del av dokumentet som ger dig mer inblick i vad traumaanpassad terapi är. Med teori och övningar kan du påbörja ditt utforskande GRATIS redan nu.

Finns på både svenska och engelska.

Traumaanpassad terapi kan stödja dig i att lära känna din kropp på ett nytt sätt

Translate »